Karins Ayurveda

Ayurveda en indisk hälsolära

Varje individ har en personlig konstitution som bygger på de tre doshorna och hur dessa står i relation till varandra. Syftet är att doshorna ska vara i balans. Med hjälp av ayurveda kan vi lättare komma i balans och må bra.

Om Ayurveda

Ayurveda आयुर्वेद är sanskrit och betyder: ayus, "liv", veda, "kunskap". Ayurvedans ursprung har spårats till cirka 5000 år före Kristus och är en kunskap som beskriver livet och vad som är lämpligt respektive olämpligt för olika personer vid olika situationer och omständigheter.

Ayurvedans kunskap baseras på fem element som in sin tur delas in i tre grupper, så kallade doshor.

Varje individ har en personlig konstitution som bygger på de tre doshorna och hur dessa står i relation till varandra. Syftet är att doshorna ska vara i balans. Med hjälp av ayurveda kan vi lättare komma i balans och må bra.

Karin

Ayurvedas definition på en frisk person

Det kallas en frisk person vars doshor är i balans, vars matsmältningsprocesser, kroppsvävnader och utsöndringsprocesser är i balans,
Och vars inre Själv, sinnesorgan och sinne är i ett alert och lyckligt tillstånd, förankrat i sig själv.
enligt Sushruta (ayurvedisk läkare)

Detta är mycket mer än att bara vara ”inte sjuk”.

Ayurveda i vardagen

Dygnsrytm

Vata: kl. 02 – 06 och kl. 14 – 18

Ta hjälp av Vatas lätthet för att vakna genom att stiga upp före kl. 06.

Kapha: kl. 06-10 och kl. 18 – 22

Motion är lämpligast under morgonens Kapha-tid. Gå och lägg dig innan kl. 22 för att på så sätt få nytta av den lugna Kapha-tiden på kvällen.

Pitta: kl. 10 – 14 och kl. 22 – 02

Ät största målet mat mitt på dagen, under Pitta-tiden.
Gå och lägg dig före kl. 22 eftersom kroppens ”utrensning” börjar då och behöver sömnen som stöd.

Årstider

Vata: ca november – februari. Torrt och kallt.
Kapha: ca mars – juni. Snösmältning, naturen slår ut. Växtlighet. Tröghet.
Pitta: ca juli – oktober. Hetta. Sommarens värme. Under hösten har löven eldiga färger som gult och orange.

Dryck

Vatten. Gärna varmt, helst kokt.

Måltiden

Förbered måltiden utan stress. Saliven ska rinna till, där börjar nedbrytningen.
Måltiden får inte ta för lång tid, till exempel att man tar telefonsamtal.

Tips om mat:
• Nylagad, ekologisk och färsk mat
• Lämplig tid och regelbundenhet
• Varm och saftig mat
• Blanda inte varmt och kallt
• Blanda inte mycket vätska med maten, till exempel gröt och mjölk eller råkost med varm mat osv.
• Mjölk skär sig med annat. Intas separat och varm.
• Lämplig mängd mat
• Inte äta innan föregående måltid smälts
• Ät på lämplig plats i behaglig miljö
• Lagom takt, inte för fort och inte för långsamt
• Prata inte under tiden du äter
• Ät med full uppmärksamhet
• Sitt kvar i 5 min efter måltiden

Ayurvedan lägger stor vikt vid hur magen fungerar!