Karins Ayurveda

Eld

De fem elementen är rymd, luft, eld, vatten och jord.

Eld

Eld har form men saknar substans. Elden värmer och aktiverar. Den står för transformation och förändring och bryter ner det vi lärt oss och omvandlar det till kunskap.

I kroppen är matsmältning, ämnesomsättning, syn och blick, all metabolism och enzymsystem kontrollerade av eld.

I psyket står elden för målmedvetenhet, hjärtats glöd och passion, skarpsinne, utstrålning, intellektuell och bearbetande tankeverksamhet.